מידע נוסף

לוח זמנים

13.9 (א')

10:00-11:00 | אירוע הזנקה - קישור לזום

11:30-12:30 | שיחות היכרות מנטורים וצוותים

17:00-19:00 | נקודת עצירה - צוותים מול מנטורים

14.9 (ב')

10:00-10:45 | סדנה - כיצד בונים מצגת  של מיזם ואיך צריך להיראות התוצר הסופי? - קישור לזום

16:00-18:00 | נקודת עצירת אמצע - כלל ראשי הצוותים - קישור לזום

15.9 (ג')

10:00-12:00 | נקודת עצירה - צוותים מול מנטורים

00:00 | מועד אחרון להגשת המיזמים

16.9 (ד')

12:00-15:00 | שיפוט

18:00-19:30 | אירוע הגמר, הכרזה על הזוכים והרמת כוסית לראש השנה - קישור לזום

שופטים

מנטורים

קריטריונים לשיפוט

ולידציה והתכנות

השופטים מתבקשים להעריך באיזה רמה הצוותים הבינו את הבעיה/ הצורך שהם עונים עליו ואת מרחב ההזדמנות, עם עדיפות מובהקת לצוותים אשר הצליחו להגדיר את הצורך ואת קהל היעד באופן מדויק וממוקד, ולספק ראיות לתהליך תיקוף ההנחות עליהן הם התבססו בכתיבת התוצר.

יישימות

השופטים מתבקשים להעריך את פוטנציאל היישום ויכולת ההטמעה של ההצעה על ידי האוניברסיטה.צוותים עם מיזם ישים ותוכנית מוגדרת וברורה להטמעה יזכו בדירוג גבוה.

פוטנציאל ההשפעה

השופטים מתבקשים להעריך את מידת ההשפעה של המיזם על הסוגיה שמנסה לפתור, וכמות הערך שהטמעת הפתרון עשויה לייצר בהשוואה לפתרונות החלופיים הקיימים היום.

פרוטוטייפ

השופטים מתבקשים להעריך את עבודת והישגי הצוות במהלך הזמן הנתון, את היכולת של הצוות להעמיד אבטיפוס/הוכחת היתכנות משכנעת, אשר עובדת לפי התיאור של המיזם.

לצוותים שפיתחו אבטיפוס או (MVP (minimal viable product מוכח, תהיה עדיפות מובהקת.

*צוותים שיגיעו עם אבטיפוס/מוצר שהוכן לפני תחילת התחרות - תיבדק ותדורג בקטגוריה זו רק ההתקדמות שנעשתה במהלך ההאקתון.

חדשנות וטכנולוגיה

השופטים מתבקשים להעריך את מידת מידת החדשנות של הפתרון - עד כמה הוא עושה שימוש במתודולוגיות, טכנולוגיות ותהליכים חדשים ופורצי דרך במטרה לתת מענה לאתגר.

קווים לדמותו של "צוות מנצח"

צוות מנצח יענה באופן אפקטיבי על אתגר או צורך קיים ומוכח של האקדמיה, אשר פתרונו הינו בעל פוטנציאל למימד השפעה גדול, והצוות הצליח להוכיח ישימות טכנולוגית והיתכנות גבוהה להטמעת הפתרון.